Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Seminari me Kombet e Bashkuara në Shqipëri për zhvillimin e qëndrueshëm

Më 9 Shkurt 2023 u organizua seminari “Transformimi i botës sonë: Axhenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm”. Aktiviteti u drejtua nga përfaqësues të Kombeve të Bashkuara Shqipëri dhe trajtoi mënyra për të përshpejtuar progresin në kuadër të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Prezantimi u ndoq me tepër interes nga përfaqësuesit e bankave.

Kjo është një nga nismat e ndërmarra nga Shoqata Shqiptare e Bankave në kuadër të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ) dhe përshtatjes së aktivitetit bankar drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Raporti vjetor i AAB-së për OZhQ-të është një nga publikimet e AAB-së, i cili pasqyron kontributin e sektorit bankar dhe synimet që bankat kanë.

Gallery