Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), e krijuar fillimisht si Klubi i Bankierëve Shqiptarë (mars 1999), është sot zëri i bashkuar i industrisë bankare.

25 vjetori i themelimit të AAB

20 vjetori i themelimit të AAB

AAB Prezantim

Krijimi Klubit Shqiptar të Bankierëve.
Mars 31, 1999

Vertical line

Krijohen Komitetet e Para Teknike (si Komiteti Opracional, Komiteti Financiar dhe Komiteti Ligjor).
Dhjetor 12, 2002

Vertical line

Emërohet Sekretari i Parë i Përgjithshëm, z. Elvin Meka
Mars, 2005

Vertical line

Botohet numri i parë i revistës Bankieri, një publikim periodik dygjuhësh i Shoqatës, me frekuencë tremujore.
Tetor 2011

Vertical line

Asambleja e AAB-së miratoi statutin e ri të AAB-së.
10 dhjetor 2020

Vertical line
Vertical line

Mars 27, 2001
Klubi Shqiptar i Bankierëve transformohet në Shoqatën Shqiptare të Bankave – Albanian Association of Banks (AAB).

Vertical line

Prill 23, 2003
AAB pranohet si “Anëtare e Asociuar “ e Federatës Bankare Evropiane (EBF) në Bruksel.

Vertical line

Tetor 2009
Sekretare e Përgjithshme e AAB emërohet Zj. Endrita Xhaferaj.

Vertical line

Prill 2016
Në pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), emërohet Z. Spiro Brumbulli.

Vertical line

Shkurt 2022
Publikohet botimi i fundit i revistës Bankieri.

Asambleja

Bordi Mbikëqyrës

Bledar SHELLA
Kryetar
Drejtor i Përgjithshëm,
Banka OTP Albania

Lexo më shumë

Seyhan PENCABLIGIL
Zëvendës Kryetar
Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar i Bordit Drejtues i BKT

Lexo më shumë

Maltin KORKUTI
Anëtar
Drejtor i Përgjithshëm,
Credins Bank

Lexo më shumë

Andi BALLTA
Anëtar
Drejtor i Përgjithshëm i
Bankës Amerikane të Investimeve

Lexo më shumë

Flutura VEIPI
Anëtare
Drejtore e Përgjithshme e
Union Bank

Lexo më shumë

ZYRA EKZEKUTIVE

Spiro BRUMBULLI
Sekretar i Përgjithshëm
spiro.brumbulli@aab-al.org
+355 4 2280 372

Brunilda KOSTARE
Menaxher i Çësshtjeve Ligjore
brunilda.kostare@aab-al.org
+355 4 2280 372

Eftali PECI
Menaxher për Komunikimin dhe Eventet
eftali.peci@aab-al.org
+355 4 2280 371/2

Elona ELEZI
Koordinator për Trajnimet dhe Edukimin Financiar
elona.elezi@aab-al.org
+355 4 2280 371/2

Marsela BULKU
Asistent i Përgjithshëm
marsela.bulku@aab-al.org
+355 4 2280 371/2

Statuti

Shoqata Shqiptare e Bankave Kapitulli 2021
Shoqata Shqiptare e Bankave Kapitulli deri në 2020