Kalendari i festave zyrtare për vitin 2024

01 janar 2024 Festat e Vitit të Ri
02 janar 2024 Festat e Vitit të Ri
14 mars 2024 Dita e Verës
22 mars 2024 Dita e Nevruzit
31 mars 2024 E diela e Pashkëve Katolike*
10 prill 2024 Dita e Bajramit të Madh**
01 maj 2024 Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve
05 maj 2024 E diela e Pashkëve Ortodokse*
16 qershor 2024 Dita e Kurban Bajramit**
05 shtator 2024 Dita e Shenjtërimit të Shenjt Terezës
28 nëntor 2024 Dita Flamurit dhe e Pavarësisë
29 nëntor 2024 Dita e Çlirimit
08 dhjetor 2024 Dita Kombëtare e Rinisë*
25 dhjetor 2024 Krishtlindjet

01 janar 2024
Festat e Vitit të Ri
02 janar 2024
Festat e Vitit të Ri
14 mars 2024
Dita e Verës
22 mars 2024
Dita e Nevruzit
31 mars 2024
E diela e Pashkëve Katolike*
10 prill 2024
Dita e Bajramit të Madh**
01 maj 2024
Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve
05 maj 2024
E diela e Pashkëve Ortodokse*
16 qershor 2024
Dita e Kurban Bajramit**
05 shtator 2024
Dita e Shenjtërimit të Shenjt Terezës
28 nëntor 2024
Dita Flamurit dhe e Pavarësisë
29 nëntor 2024
Dita e Çlirimit
08 dhjetor 2024
Dita Kombëtare e Rinisë*
25 dhjetor 2024
Krishtlindjet

* Në rastet kur festa apo festat zyrtare bie/bien në ditën apo ditët e pushimit javor (e shtunë dhe/ose e diel), atëherë pushimi shtyhet në ditën apo ditët pasardhëse të punës (e hënë dhe e martë)
**Shënim: Data e festave të Kurban Bajramit dhe Bajramit të Madh mund të ndryshojë sipas kalendarit hënor. Në rast se do të ketë ndryshime, do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.