Kuizi Evropian i Parasë (European Money Quiz) zhvillohet për herë të shtatë si një konkurs mbarë evropian me qëllim përmirësimin e kulturës financiare të nxënësve të moshës 13–15 vjeç. Për shumë vite rradhazi kuizi ka përshirë mijëra fëmijë nga 30 vende evropiane.

Konkursi do të zhvillohet në dy faza. Faza e parë përfshin konkursin kombëtar të klasave të 8-ta dhe të 9-ta të cilët do të konkurrojnë on-line gjatë një aktiviteti “livestream”, në platformën Kahoot!. Për të marrë pjesë në konkurs duhet të regjistroheni.

Në fazën e dytë, skuadra fituese do të konkurrojë duke përfaqësuar Shqipërinë në finalen Evropiane të Kuizit të Parasë, që do të zhvillohet në Bruksel në datat 18-19 Prill 2024. Konkursi në nivel kombëtar organizohet nga Shoqata Shqiptare e Bankave me mbështetjen e Bankës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Sigurimit (ASD), miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Çmimet për fituesit e 3 vendeve të para të konkursit do të jepen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave, si më poshtë:

📌 Vendi i parë – 50,000 lekë
📌 Vendi i dytë – 40,000 lekë
📌 Vendi i tretë – 30,000 lekë

Mësueset/it e 3 skuadrave fituese do të vlerësohen me nga një dhurate simbolike nga Banka e Shqipërisë.

Për më shumë informacion rreth kushteve të pjesëmarrjes kontaktoni në adresën marsela.bulku@aab-al.org ose telefononi në +355 422 80371/2.

Kuizi Evropian i Parasë (European Money Quiz) zhvillohet për herë të shtatë si një konkurs mbarë evropian me qëllim përmirësimin e kulturës financiare të nxënësve të moshës 13–15 vjeç. Për të marrë pjesë në konkurs duhet të regjistroheni.

Konkursi do të zhvillohet në dy faza. Faza e parë përfshin konkursin kombëtar të klasave të 8-ta dhe të 9-ta të cilët do të konkurrojnë on-line gjatë një aktiviteti “livestream”, në platformën Kahoot!. Skuadrat duhet t’i pergjigjen saktë dhe shpejtë pyetjeve të konkursit.

Në fazën e dytë, skuadra fituese do të konkurrojë duke përfaqësuar Shqipërinë në finalen Evropiane të Kuizit të Parasë, që do të zhvillohet në Bruksel në datat 18-19 Prill 2024. Konkursi në nivel kombëtar organizohet nga Shoqata Shqiptare e Bankave me mbështetjen e Bankës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Sigurimit (ASD), miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Çmimet për fituesit e 3 vendeve të para të konkursit do të jepen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave, si më poshtë:

📌 Vendi i parë – 50,000 lekë
📌 Vendi i dytë – 40,000 lekë
📌 Vendi i tretë – 30,000 lekë

Mësueset/it e 3 skuadrave fituese do të vlerësohen me nga një dhurate simbolike nga Banka e Shqipërisë.

Për më shumë informacion rreth kushteve të pjesëmarrjes kontaktoni në adresën marsela.bulku@aab-al.org ose telefononi në +355 422 80371/2.

Kliko këtu për t’u praktikuar

https://www.ebf.eu/priorities/financial-education/european-money-quiz/

📌 Hapat e parë në financë
📌 Financat personale në duart tuaja

REGJISTRIMET JANË MBYLLUR.