AAB është anëtare me të drejta të plota, anëtare e asociuar apo partnere e organizatave ndërkombëtare/kombëtare, si më poshtë:

ANËTARËSIMET KOMBËTARE: