Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
AAB publikon Raportin Vjetor 2022

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) publikon Raportin Vjetor për vitin 2022. Ky botim prezanton arritjet kryesore të veprimtarisë së AAB-së në pesë shtyllat kryesore të veprimtarisë së saj.  Raporti pasqyron aktivitetet, takimet, trajnimet, publikimet dhe organizimet të cilat reflektojnë më së miri përkushtimin dhe angazhimin e anëtarëve në zhvillimin e industrisë bankare dhe të ekonomisë.

Lexo raportin