Workshop i organizuar nga AAB dhe VISA

25/10/2019

Më 24 tetor, AAB bashkëpunoi me kompaninë VISA në organizimin e një Workshop-i me
praninë e dy ekspertëve të VISA CEMEA, Znj Anzhela Kashperuk, dhe Z. Srdjan Tutoric.
Përfaqësues të nivelit të lartë nga departamentet e kartave dhe operacioneve në bankave anëtare
të AAB-së, morën pjesë në aktivitet.

Ky aktivitet u përqendrua në tema të rëndësishme, siç janë: mandatet 3DS; Mënyra si bankat
mund të rrisin biznesin E-Commerce; Procesi i përthithjes së botimeve të VBN; etj..
Të dy ekspertët ndanë përvojat dhe njohuritë e tyre me pjesëmarrësit.

Foto