Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Workshop i Komitetit të Auditit

Më 14 tetor 2022, u organizua një workshop i Komitetit të Auditit në AAB.  Kryetari i Komitetit, z. Ilir Rudi, Drejtor i Divizionit të Auditit të Brendshëm në ABI Bank dhe Ediola Bicaku, Drejtore e Departamentit të Auditit të Brendshëm, Intesa Sanpaolo Bank Albania, ndanë me të pranishmit eksperiencat mbi mënyrën e ndërveprimit dhe komunikimit me linjat e Riskut dhe Përputhshmërisë dhe funksione të tjera kontrolli në bankat që ata përfaqësojnë.

Rishikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshem (IPPF) prezantuar nga Global IIA, u bë i njohur për pjesëmarrësit nga znj. Dorida Stambolla, Drejtore e Departamentit të Auditit të Brendshëm, Raiffeisen Bank.

Në vijim u diskutua mbi gjerë mbi sfidat e Auditit të Brendshëm. Temat e prezantuara nxitën diskutim dhe dhe interesim tek të gjithë pjesëmarrësit.

Gallery