Tryezë diskutimi mbi zhvillimin e Byrosë së Kreditit në Shqipëri

19/10/2018

Më 19 tetor 2018, në ambientet e AAB-së  u organizua një tryezë diskutimi mbi projektin e Byrosë së Kredive, me praninë e ekspertit ndërkombëtar Jim Aziz nga Baja Group Consultants. AAB po studion mundësinë e krijimit në Shqipëri të një byroje private të kredive. Përfaqësues nga bankat, mikrofinancat dhe shoqëritë e sigurimeve, shërbimet publike dhe shoqëritë konsulente ligjore morën pjesë në këtë aktivitet. Ky seminar synonte njohjen mbi zhvillimin e Byrosë së Kreditit në Shqipëri duke u përqëndruar në ndërtimin e një Byroje Private të Kreditit për Shqipërinë dhe potencialin e Shqipërisë për këtë projekt. Gjatë veprimtarisë, eksperti sqaroi disa nga shqetësimet e ngritura nga pjesëmarrësit.

Foto