2019

Dates: 23 – 24 October
Min/max pax: 15
Partners: AIEx
Location: Tirana

Dates: 23 – 25 October
Location: Tirana
Min/max pax: 25
Trainer: ATTF LUX

Dates: 21 – 22 October
Max nr pax: 15
City: Tirana
Trainer: Mrs. Larissa Winter, Expert, AIEx

Dates: 10 – 11 October
Min/max pax: 20
City: Tirana
Trainer: Mr.Torsten Miland, Managing Partner of AIMS International Denmark

Dates: 24 – 25 September
Max nr pax: 20
City: Tirana
Price: Members 350€/Non-members 390€ (VAT included)
Partners: AIIA

Dates: 12-13 Qershor
Max nr pax: 15
Vendi: Tiranë
Trainer: Alexandra Kasmi

Dates: 20-21 Qershor
Max pax: 20
City: Tiranë
Trainer: Komitas Stepanyan, PhD

Dates: 22 – 23 Maj 2019
Location: Tirana
Max nr pax: 20
Trainer: Gregory John Coleman
Info: A workshop for Internal Audit Directors and Managers
Partner: AIIA

Dates: 20 – 21 May – 2019
Location: Tirana
Topic: Leadership teams
Trainer: Larissa Winter, MBA
Partner: AIEx – Austrian Institute of Excellence

Dates: 06 – 08 Maj 2019
Location: Tirana
Topic: Retail Banking – New Distribution Channels & E-Banking
Max nr pax: 25
Price/Euro: 200
Trainer: Christian Moreels
Partner: ATTF LUX
Deadline: 10 April

Hardly anyone likes change, most want it to stay the way it is. What to do before getting started? How do I make the head and abdomen for the upcoming change ready? How do I find allies? How do I get into it? How do I deal with resistors? What resources do we need to control the process? What do I do if everything has to go fast? What and how do I communicate before and during the change process? This small excerpt of questions shows that there is

Dates: 11 – 13 February 2019
Location: Tirana

Më 29 janar 2019, Policia e Shtetit, me mbështetjen e Këshillit Evropian dhe në bashkëpunim me AAB-në, organizoi një takim mbi partneritetin publiko-privat për luftimin e krimit kompjuterik.

Takimi synoi në rritjen e ndërgjegjësimit mbi kërcënimet kibernetike, rreziqet potenciale, cënueshmërinë dhe pasojat, të japë informacion mbi trendet e reja dhe veprimtarinë kibernetike në vend, si dhe gjetjen e zgjidhjeve për të punuar së bashku për të parandaluar dhe zbuluar krimin kibernetik nëpërmjet forcimit të bashkëpunimit ekzistues.

Në takim morën pjesë përfaqësues të: Prokurorisë, Krimit Kibernetik dhe Njësive të Hetimit Financiar në Policinë e Shtetit, Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Njësisë së Inteligjencës Financiare (FIU), Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, bankat dhe ISP-të.