2021

No: 6
Topic: Leading as a manager coach
Dates: 30 November – 10 December
Partner: ATTF

Topic: IFRS 9 Financial Instruments and Audit Perspective

Dates: 16, 17 December 2021

Topic: LEADING AS A MANAGER COACH

Dates: 1-3, 6-7, 9-10, 13 December 2021

No: 5
Topic: Leading as a manager coach
Dates: 30 November, 1, 2, 3, 6, 7, 9 & 10 December 2021
Partner: ATTF

No: 4
Topic: Succeeding in Negotiations through professionalism(Second training)
Dates: 25 & 26 November 2021
Partner: ATTF

No: 3
Topic: Credit Risk and Cash Flow Analysis
Dates: 18, 19, 22, 23 November 2021
Partner: HOT/ATTF

No: 2
Topic: Risk Management: Fundamentals
Dates: 11 November – 12 November
Partner: HOT/ATTF

4 nentor 2021

Ora 14:00

Prezantim: Pagesat me kodin QR: Një risi në zbatim të Instant

No: 1
Topic: Professional Public Presentations
Dates: 3 November – 5 November 2021
Partner: AIEx

Më datë 28 tetor 2021, Bordi Mbikëqyrës i Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), kryesuar nga kryetari z. Bledar Shella, u prit në një takim nga përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë: Zëvendës Ministrat Adela Xhemali dhe Vasilika Vjero, dhe z. Arlind Gjokuta, Sekretar i Përgjithshëm.

Në qendër të bisedës ishte adresimi i çështjeve të industrisë bankare që lidhen me ecurinë e zbatimit të projektit të fiskalizimit; emetimin e eurobondit të pestë; projekt-ndryshimet e fundit në ligjin për “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit”; si dhe problematikat e hasura  nga zbatimi i ligjit “Për regjistrin e llogarive bankare”.

Gjatë takimit u diskutua dhe mbi mundësinë për bashkëpunim dhe koordinim për çështje të pagesave për shërbimet publike dhe shtetërore nëpërmjet platformës e-Albania, si dhe aksesit në të dhëna të kësaj platforme.

No: 4
Topic: WOW-Effekt-SalesMaster®
Dates: 4 October – 6 October
Partner: AIEx

No: 3
Topic: WOW-Effekt-SalesMaster®
Dates: 30.09 – 01.10.2021
Partner: AIEx

No: 2
Topic: Auditing Resilience and Business Continuity Plan (BCP)
Dates: 27 September – 1 October
Partner: ATTF

No: 5
Topic Risk Management: Fundamentals
Dates 11 – 12 September
Partner ATTF_ House of Training

No: 1
Topic Cate’s boot camp
Dates 8- 9 September
Partner Network Tribe

Cybersecurity in Digital Era

Dates: 5 – 6 May 2021

Time: 12:00 – 16:00

Sessions:  6 sessions of 3.5 hours each

On-line Platform: Zoom

Partner: AIIA

Cost per participant:

AIIA Members 190 € (VAT included)

Non-members 210 € (VAT included)

Registration form

Coaching Skills for managers

Dates: 20-22 April 2021

Time: 9:15 – 12:15

Sessions:  6 sessions of 3.5 hours each

On-line Platform: Zoom

Partner: Lincoln

Price: 230 euro/participant

Registration form

Risk Management in Banking

Dates: 13-16 April & 22-23 April

Time: from 9 to 12hs.

Sessions:  6 sessions of 3.5 hours each

On-line Platform: WebEx

Partner: ATTF

Promotion Price: 100 euro/participant

Max 15 pax (2 per bank)” first in first out”(only 2 seats)

Registration form

Introduction to Digital Finance

Dates: 7 May 2021

Time:  9:00 – 13:00

Sessions:  6 sessions of 3.5 hours each

On-line Platform: WebEx

Participation is free

Only one participants per bank

Registration form

Dates: 23- 26 March

Time: 3 hour/day

Sessions:  (29/3) 1 day of coaching ( 30 minutes per participant, the rest of the time the participants is free)

On-line Platform: Webex

Partner: ATTF

Promotion Price : 50 Euro/participant

Status: Registration Form Attach

Date:  4-11-18.01.2021
Duration: 2 hours
Max 15 participants

Data: 4-11-18.01.2021
Kohezgjatja:   2 ore
Max 15 participants