Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Thirrje për shprehje interesi për prodhimin e një videoje shpjeguese në lidhje me projektin e digjitalizimit të pagesave të shërbimeve publike të ofruara nga e-Albania

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) shpall “Thirrjen për shprehje interesi” për prodhimin e një videoje shpjeguese në lidhje me projektin e  digjitalizimit të pagesave të shërbimeve publike të ofruara nga e-Albania, e cila është pikë e vetme për marrjen e shërbimeve publike. Kjo thirrje për shprehje interesi vjen në mbështetje të punës për zbatimin e projektit, i cili ofron dhe një mundësi tjetër për kryerjen e pagesave për marrjen e shërbimeve publike (që kanë pagesën pjesë të procesit), dhe ka për qëllim ndërgjegjësimin e publikut për projektin,si dhe për të kuptuar të gjitha hapat se si do të kryhet procesi i pagesave.

Për sa më sipër, AAB dëshiron të kontraktojë një ofrues shërbimi (shoqëri që operon në Shqipëri ose një profesionist të pavarur) për të prodhuar videon.

Afati i fundit i dorëzimit të shprehjes së interesit është data 13 shkurt 2023, ora 15:00.

Aplikantëve u kërkohet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme në adresën:  secretariat@aab-al.org

  • Një propozim teknik: Letër Interesi, që tregon pse e konsideroni shërbimin tuaj të përshtatshëm për detyrën dhe një metodologji të shkurtër mbi qasjen dhe zbatimin e detyrës;
  • CV personale të personit teknik të propozuar për këtë projekt duke theksuar kualifikimet dhe përvojën në projekte të ngjashme;
  • Referencat e punës – detajet e kontaktit (adresat e postës elektronike), dhe  portofoli i klientëve për të cilët keni bërë detyra të ngjashme;
  • Propozimi financiar në lidhje me detyrën.

Për më shumë informacion gjeni si më poshtë:

Termat e Referencës