Takim mbi bashkëpunimin publiko-privat për luftimin e krimit në internet

30/01/2019Më 29 janar 2019, Policia e Shtetit, me mbështetjen e Këshillit Evropian dhe në bashkëpunim me AAB-në, organizoi një takim mbi bashkëpunimin publiko-privat për luftimin e krimit kompjuterik.

Takimi synoi në rritjen e ndërgjegjësimit mbi kërcënimet kibernetike, rreziqet potenciale, cënueshmërinë dhe pasojat, të japë informacion mbi trendet e reja dhe veprimtarinë kibernetike në vend, si dhe gjetjen e zgjidhjeve për të punuar së bashku për të parandaluar dhe zbuluar krimin kibernetik nëpërmjet forcimit të bashkëpunimit ekzistues.

Në takim morën pjesë përfaqësues të: Prokurorisë, Krimit Kibernetik dhe Njësive të Hetimit Financiar në Policinë e Shtetit, Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Njësisë së Inteligjencës Financiare (FIU), Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, bankat dhe ISP-të.

Foto