Statistikat – Tremujori i parë i vitit 2020

07/05/2020

AAB publikon të dhënat financiare të paaudituara të tremujorit të parë
të vitit 2020. Raporti përfshin treguesit kryesorë të sistemit bankar,
sipas Standardeve të SNRF-ve.

Për më tepër informacion klikoni këtu.