Shoqata Shqiptare e Bankave organizon Darkën e Vitit të Ri

20/12/2017

Më 20 Dhjetor 2017, AAB organizoi darkën e fundit të vitit ku morën pjesë drejtorë të përgjithshëm dhe përfaqësues të bankave anëtare, të ftuar të veçantë nga Banka e Shqipërisë, si p.sh. Guvernatori, Zëvendës Guvernator i Parë dhe Zëvendës Guvernator i Dytë, Drejtori i Departamentit Mbikëqyrës dhe drejtues të tjerë, Shefi i Kabinetit të Guvernatorit, Drejtori i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe anëtarët e Bordit Botues të revistës “Bankieri”.