Seminar me temë: Zhvillimi i karrierës

12/10/2018

Më 12 tetor 2018, AAB organizoi një seminar me temë “Zhvillimi i karrierës” nën drejtimin e trajnueses Gila Yaniv, eksperte në zhvillimin e karrierës, si dhe në rritjen e kompetencave personale dhe aftësive menaxheriale. Seminari, i organizuar në kuadër të strategjisë së AAB-së për ngritjen e kapaciteteve në sektorin bankar, ka trajtuar tema interaktive të tilla: si ndikimet mbi zhvillimin e karrierës, zgjedha për karrierën e së ardhmes dhe një “think tank” lidhur me zhvillimin e karrierës.

Foto