Komiteti i AAB-së për Teknologjinë e Informacionit u krijua bazuar në vendimin e Asamblesë se Anëtareve të AAB-së, në muajin shkurt 2017. Qëllimi kryesor i këtij Komiteti është të mbështesë AAB në kuadrin e ndihmës që kjo i jep sektorit bankar në forcimin e infrastrukturës së tregut bankar përmes monitorimit dhe analizimit të zhvillimeve lidhur me teknologjinë e informacionit.

Disa nga objektivat kryesore të komitetit janë evidentimi dhe koordinimi si dhe propozimi i zgjidhjeve për  çështjeve që kanë të bëjnë me teknologjinë e informacionit; organizimin e aktivitete të ndryshme ku bankat kanë interesa të përbashkëta; etj.

Kryesia e Komitetit

Alketa Lamce Intesa Sanpaolo Bank Albania Kryetare
Irena Rushaj Union Bank Nënkryetare
Altin Kona Bankës Kombëtare Tregtare Nënkryetar

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Artur Voj Alpha Bank Albania
Edlira Madhi American Bank of Investments
Valbona Dhjaku Credins Bank
Kledian Zaimi FIBank Albania
Enkeleda Gremshi Procredit Bank
Erion Serti Raiffeisen Bank
Altin Gjika OTP Bank
Andi Qirjazi Tirana Bank
Adrian Guza United Bank of Albania