Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Komiteti i Menaxhimit të Riskut

Kryetare:

Elona BOLLANO
Drejtor, Departamenti i Riskut të Tregut
Banka Kombëtare Tregtare

Anëtarë:

Brisilda BALA
Drejtor, Departamenti i Menaxhimit të Riskut
Tirana Bank

Astrit BALLA
Drejtor, Departamenti i Menaxhimit të Riskut
United Bank of Albania (UBA)

Anisa TAHIRAJ
Drejtor, Sektori i  Riskut retail
OTP Bank Albania

Jola DIMA
Drejtor, Divizioni i Menaxhimit të Riskut
Intesa Sanpaolo Bank Albania

Soni THANO
Drejtor, Divizioni i Menaxhimit të Riskut
Credins Bank

Rregullore e Komitetit te Menaxhimit te Riskut