Komiteti Ligjor i AAB-së, u konceptua fillimisht si strukturë konsultative e Bordit Drejtues të dhe Asamblesë së Anëtarëve të AAB-së, por u konsolidua më pas si një tryezë e përhershme eksperience dhe debati profesional për juristët e bankave anëtare. Ky komitet u krijua zyrtarisht me vendim Nr. 5, datë 10.04.2007 të Bordit Drejtues të AAB.

Ndryshimet e legjislacionit në vend dhe veçanërisht përshtatja e tij me vendet e BE-së, kanë pasur në çdo moment vëmendjen e Komitetit Ligjor të AAB-së, si një faktor bashkëpunues, por disa herë edhe oponent, në lidhje me iniciativa të caktuara legjislative, veçanërisht ato që ndikojnë drejtpërdrejtë në veprimtarinë bankare.

Objektivat kryesore të Komitetit Ligjor:

  • Krijimi i një ambienti të përshtatshëm rregullator që lejon bankat të ushtrojnë veprimtari bankare të guxishme dhe bashkëkohore, por gjithnjë brenda normave të ligjshmërisë dhe konkurrencës së ndershme.
  • Gjetja e zgjidhjeve ligjore dhe unifikuese për praktikat gjyqësore lidhur me procesin e ekzekutimit të detyrueshëm, duke lobuar për këto zgjidhje si pranë administratës së sistemit të drejtësisë, por veçanërisht pranë sistemit gjyqësore dhe strukturave drejtuese e mbikëqyrëse të tij.

Kryesia e Komitetit

Veronika Prifti American Bank of Investments Kryetare
Albina Hasanaj Banka Kombëtare Tregtare Nënkryetare
Ledia Plaku Intesa Sanpaolo Bank Albania Nënkryetare

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Esmeralda Gjoshe Alpha Bank Albania
Andon Daka Credins Bank
Luiza Halilaj Credins Bank
Erion Doko First Investment Bank
Indrit Xhaferaj First Investment Bank
Ledia Plaku Intesa Sanpaolo Bank Albania
Julian Aliaj Intesa Sanpaolo Bank Albania
Ardit Pepa Procredit Bank
Rudina Ziu Raiffeisen Bank
Ejvis Ndoni Raiffeisen Bank
Kujtim Mara Raiffeisen Bank
Sonila Shkodrani OTP Bank
Grela Koçi Tirana Bank
Artion Pashollari Union Bank
Arta Taipi United Bank of Albania