Komiteti i Thesarit dhe Tregjeve Financiare u krijua bazuar në Vendimin e Bordit Drejtues të AAB-së të datës 24 shtator 2014.

Objektivat kryesore të Komitetit:

  • Të diskutojë dhe adresojë çështje operacionale që lidhen me tregun në nivel kombëtar;
  • Të shkëmbejë informacion lidhur me trendet e reja dhe implementimin e një “Best Practice”s të fushës së Thesarit dhe të Tregjeve Financiare;
  • Të rekomandojë politika dhe rregullime lidhur me menaxhimin financiar të sistemit bankar.

Kryesia e Komitetit

Suela Totokoci Intesa Sanpaolo Bank Albania Kryetare
Teuta Cinari(Lloshi) American Bank of Investments Nënkryetare
Donalda Gjorga Raiffeisen Bank Nënkryetare

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Entela Marga Alpha Bank Albania
Florent Prifti Banka Kombëtare Tregtare
Edlira Heba Credins Bank
Elma Lloja First Investment Bank
Imelda Daiu Procredit Bank
Erion Taçe OTP Bank
Penesta Gjoka Tirana Bank
Ilirjan Ligaçaj Union Bank
Shpetim Heremi United Bank of Albania