Komiteti i AAB-së për Sistemet e Pagesave u krijuar bazuar në Vendimin nr. 4, datë 30.06.2008 të Bordit Drejtues të AAB-së dhe funksionon si një strukturë e përhershme teknike.

Disa nga objektivat dhe funksionet e Komitetit:

  1. Promovimin e zhvillimit të sistemeve të pagesave dhe ndikimin që kanë patur ato si shtylla kryesore të lëvizjes së fondeve monetare brenda vendit.
  2. Forcimi i infrastrukturës në tregut financiar përmes monitorimit dhe analizimit të zhvillimeve lidhur me sistemin e pagesave.
  3. Minimizimi i ekonomisë informale, menaxhimi më i mirë të likuiditeteve, dhe rritja e mundësisë për përdorimin e kanaleve alternative bashkëkohore siç janë sistemet e kodifikuara.

Kryesia e Komitetit

Najada Xhaxha Tirana Bank Kryetare
Marseda Dumani Banka Kombëtare Tregtare Nënkryetare
Almir Zeneli Raiffeisen Bank Nënkryetare

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Ilir Prifti Alpha Bank Albania
Odeta Paloka American Bank of Investments
Majlinda Miho American Bank of Investments
Etleva Kaiku Banka Kombëtare Tregtare
Edlira Dermani Credins Bank
Ines Vucini First Investment Bank
Luci Shiroka Intesa SanPaolo Bank Albania
Surela Kapedani(Shkodrani) Intesa SanPaolo Bank Albania
Anila Grazhdani Raiffeisen Bank Albania
Ada Osmani (Naqe) OTP Bank
Enkeleda Gremshi Pro Credit
Ermal Husha United Bank of Albania
Aktivitete