Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Komiteti i Përputhshmërisë

Kryetare:

Bertina HAJDINI
Drejtor,Departamenti i Sekretariatit Korporativ / Përputhshmërisë
OTP Bank Albania

Anëtarë:

Ada QAZOLLI
Drejtuese e Departamentit të AML/Person Përgjegjës për Përputhshmërinë
Banka Kombëtare Tregtare (BKT)

Ardit PEPA
Drejtor, Departamenti Ligjor, PPP & Përputhshmërisë
Procredit Bank

Markelian RRISKA
Drejtor, Departamenti PPP & Përputhshmërisë
Intesa Sanpaolo Bank Albania

Suela DHIMA
Drejtor Departamenti PPP & Përputhshmërisë
Tirana Bank

Yllka BALILAJ (IKONOMI)
Drejtor, Departamenti i Përputhshmërisë
American Bank of Investments