Në vitet 2005-2006, Visa International inicion dhe propozon, krijimin e forumit të përbashkët të bankave me qëllim parandalimin e mashtrimeve me karta nëpërmjet bashkëpunimit mes bankave, autoriteteve të ligjit dhe institucione të tjera. Në prill të 2007, me suportin e AAB-së dhe vendimin të Bordit Drejtues të AAB-së ky forum u shndrrua në Komitetin e Luftës Kundër Mashtrimeve me Karta dhe u organizua si komitet i përhershëm teknik i AAB-së.

Në prill të 2011 Komiteti u certifikua nga VISA International për implementimin e suksesshëm të programit “Merchant Account Information System” duke i renditur bankat në Shqipëri të parat në rajon për këtë aplikacion.

Ky Komitet, tashmë i quajtur Komiteti i Kartave, është më i organizuar, efikas, operacional dhe fleksibël, me reputacion më të konsoliduar.

Aktiviteti i Komitetit fokusohet në këto objektiva si dhe të tjerë që vendosen dhe miratohen nga anëtarët e Komitetit gjatë veprimtarisë së tij.

  1. Shkëmbimi i informacionit lidhur me tendencat më të fundit në fushën e kartave dhe shërbimeve lidhur me to;
  2. Sigurimin e një forumi ekspertësh të departamenteve përkatëse për të analizuar dhe diskutuar çështje në lidhje me këto produkte si dhe për të ndërmarre politika e veprime me interes të përbashkët;
  3. Ndërhyrjen pranë organeve vendimmarrëse, rregullatore dhe kontrolluese në lidhje me përmirësimin/ndryshimin e Kuadrit Ligjor;
  4. Organizimin e trajnimeve, seminareve, eventeve edhe forumeve në nivel kombëtar që kanë për qëllim përmirësimin e performancës bankare në tërësi dhe zhvillimin e sektorit të kartave bankare;
  5. Parandalimi i rasteve të mashtrimit me karta.

Kryesia e Komitetit

Erion Maxhari FIBank Albania Kryetar
Nevila Kovaçi Intesa Sanpaolo Bank Albania Nënkryetare
Luida Kalemi Alpha bank Albania Nënkryetare

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Teuta Abazi Alpha Bank Albania
Kristi Bodeci American Bank of Investments
Erjona Çili American Bank of Investments
Imelda Kocaj Banka Kombëtare Tregtare
Elona Krastafilaku Banka Kombëtare Tregtare
Almida Asllani Credins Bank
Andria Kita Credins Bank
Elton Kerluku Intesa Sanpaolo Bank Albania
Belma Lushi Procredit Bank
Erinda Ropi Procredit Bank
Uarda Dosti Procredit Bank
Sonila Berxholi Raiffeisen Bank
Resmi Hibraj Raiffeisen Bank
Zhaneta Pllaha OTP Bank
Rovena Dubali OTP Bank
Vasilika Spiro Tirana Bank
Kedrik Xhumetiku Tirana Bank
Valbona Çuçka Union Bank
Aktivitete