Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Komiteti i Financës dhe Kontabilitetit

Kryetare:

Juela AHMETI
Drejtor, Divizioni i Financës
Raiffeisen Bank

Anëtarë:

Armand MUHARREMI
Drejtor, Divizioni i Financës
American Bank of Investment

Arten ZIKAJ
Drejtor, Departamenti i Financës
Union Bank

Edvin LIKO
Drejtor, Departamenti i Financës
FIBank Albania

Elvira KAPOLI
Drejtor, Departamenti i Financës
Tirana Bank

Gert VLLAMASI
Drejtor i Kontabilitetit
Intesa Sanpaolo Bank Albania

Skender EMINI
Drejtor, Grupi i Financës
Banka Kombëtare Tregtare (BKT)