Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Komiteti i Burimeve Njerëzore

Kryetare:

Entela ZIGORI
Drejtor, Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Organizimit
Intesa Sanpaolo Bank Albania

Anëtarë:

Anisa KERI
Drejtor, Departamenti i Burimeve Njerëzore
Tirana Bank

Ariana TUSHI
Drejtor, Departamenti i Burimeve Njerëzore
Banka Kombëtare Tregtare (BKT)

Egi SANTO
Drejtor, Drejtoria e Menaxhimit të Performancës në Departamentin e Burimeve Njerëzore
Credins Bank

Enklida SKËNDAJ
Drejtor, Departamenti i Burimeve Njerëzore
Union Bank

Jonela PANOTI
Drejtor, Divizioni i Burimeve Njerëzore
American Bank of Investments

Valbona ZENELI
Drejtor, Divizioni i Burimeve Njerëzore
Raiffeisen Bank Albania