Komiteti i Auditimit të Brendshëm u krijua bazuar në Vendimin nr. 1, datë 15.03.2012 të Bordit Drejtues të AAB. Komiteti analizon dhe diskuton çështje të fushës së auditit të brendshëm në banka si dhe ndërmerr iniciativa me interes të përbashkët.

Objektivat kryesore të Komitetit janë:

  1. Bashkëveprimi apo ndërrmarrja e iniciativave për ndikim pranë organeve vendimmarrëse, rregullatorë dhe kontrolluese në lidhje me përmirësimin/ndryshimin e Kuadrit Ligjor,që rregullon këtë fushë;
  2. Përfshirjen sa më të gjerë dhe nxitjen e anëtarëve të Komitetit të bashkëpunimit, për bashkëpunim, njohjes, zbatimit të kuadrit ligjor po ashtu dhe ndërmarrjen e veprimeve të përbashkëta si grupe interesi;
  3. Organizimin e trajnimeve, seminareve dhe konferencave në nivel kombëtar që kanë për qëllim përmirësimin e eficencës dhe zhvillimin e kapaciteteve të kësaj fushe;

Kryesia e Komitetit

Dorida Stambolla Raiffeisen Bank Kryetare
Ediola Biçaku Intesa Sanpaolo Bank Albania Nënkryetare
Edit Prizreni Credins Bank Nënkryetare

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Panagiotis Christias Alpha Bank Albania
Ilir Rudi American Bank of Investments
Miranda Citozi/Kaçani Banka Kombëtare Tregtare
Glejda Jorgali First Investment Bank
Ediola Biçaku Intesa Sanpaolo Bank Albania
Mamica Gashi Procredit Bank
Dhimiter Hazizaj OTP Bank
Daniela Hoxha Tirana Bank
Edlira Hoxhaj Union Bank
Mimoza Jano United Bank of Albania
Aktivitete