Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Komiteti i Auditimit

Kryetar:

Ilir RUDI
Drejtor,
Divizioni i Auditit të Brendshëm
American Bank of Investment

Anëtarë:

Danjela BEGOLLI
Drejtor,
Departamenti i Auditit të Brendshëm
Tirana Bank

Dorida STAMBOLLA
Drejtor,
Departamenti i Auditit të Brendshëm
Raiffeisen Bank

Ediola BICAKU
Drejtor,
Departamenti i Auditit të Brendshëm
Intesa Sanpaolo Bank Albania

Edit PRIZRENI
Drejtor,
Departamenti i Auditit të Brendshëm
Credins Bank

Glejda HIBRAJ
Drejtor,
Departamenti i Auditit të Brendshëm
FIBank Albania

Ketrin KAZAZI
Drejtor i Departamentit te Kontrollit te Brendshem
Procredit Bank

Rregullore e Komitetit te Auditit