Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Komiteti i Sigurise ICT dhe IT (Teknologjia e Komunikimit dhe Informacionit)

Kryetare:

Irena RRUSHAJ
Drejtor, Departamenti i IT-së
Union Bank

Anëtarët:

Adrian GUZA
Drejtor, Departamenti i IT-së
United Bank of Albania (UBA)

Altin GJIKA
Drejtor, Departamenti i IT-së
OTP Bank Albania

Dritan GUCAJ
Drejtor, Divizioni i IT-së
Alpha Bank Albania

Enkeleda GREMSHI
Drejtor, Departamenti i Mbështetjes së Biznesit
Procredit Bank

Enriketa JOLLDASHI
Zv. Drejtor, Departamenti i IT-së
Banka Kombëtare Tregtare (BKT)

Entela PRIFTI
Drejtor, Divizioni i Sigurisë
Raiffeisen Bank Albania