Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Komiteti i Sigurise ICT dhe IT (Teknologjia e Komunikimit dhe Informacionit)

Kryetare:

Irena RRUSHAJ
Drejtor,
Departamenti i IT-së
Union Bank


Anëtarët:

Adrian GUZA
Drejtor,
Departamenti i IT-së
United Bank of Albania (UBA)

Altin GJIKA
Drejtor,
Departamenti i IT-së
OTP Bank Albania

Dritan GUCAJ
Drejtor,
Divizioni i IT-së
Alpha Bank Albania

Fortesa Jakupi
Director of Business Support Department
Procredit Bank

Entela PRIFTI
Drejtor,
Divizioni i Sigurisë
Raiffeisen Bank Albania

Departamenti i IT-së
Banka Kombëtare Tregtare (BKT)