Komitetet teknike kanë në vëmendje çështjet kryesore të sektorëve të ndryshëm të industrisë bankare. Si pjesë e AAB, funksionojnë 12 komitete teknike të cilat përbëhen nga përfaqësues të bankave anëtare. Secili prej komiteteve koordinohet nga një anëtar i personelit të Sekretariatit të Shoqatës.
Për çështjet afatshkurtra, AAB krijon grupe apo Komitete të quajtura Ad Hoc.

Komitetet teknike janë si më poshtë: