Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) feston 20-vjetorin e themelimit

13/05/2019

E krijuar 20 vite më parë (mars 1999)


Mbledhja vjetore e grupit të përdoruesve të platformës SWIFT në Shqipëri (UGM)

09/05/2019

Më 9 maj, u organizua mbledhja vjetore e UGM-së


Revista Bankieri

25/04/2019

AAB publikoi edicionin e 31 të revistës Bankieri


Takim i Kryetarit të AAB-së me përfaqësues të medias

24/04/2019

Ditën e mërkurë, më datë 24 prill


Folësit e Konferencës së 3-të e AAB-së “Bankat për zhvillim të qëndrueshëm”

16/04/2019

Puleng Tumelo Ndjwili-Potele Koordinatore për Projektet Bankare UNEP FI Puleng është përfshirë në zhvillimin e Parimeve për Bankingun e Përgjegjshëm dhe bashkëpunon me Founding Bank dhe aktorë të ndryshëm për të udhëhequr Parimet për iniciativat e Bankingut të Përgjegjshëm. Ajo filloi karrierën e saj si juriste në fushën e të drejtës tregtar. Ka punuar në […]


Thirrje për aplikim

08/04/2019

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) kërkon të organizojë 3…


Kuizi Evropian i Parasë në Shqipëri: Promovimi i Edukimit Financiar

28/03/2019

Më 28 mars 2019, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB)


Çelet Java e Parasë 2019

26/03/2019

Gjatë javës 25-31 mars 2019, Banka e Shqipërisë (BSh)


Takim me Ministrin e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, z. Eduard Shalsi

27/02/2019

Drejtorët e përgjithshëm të bankave tregtare


Takim mbi bashkëpunimin publiko-privat për luftimin e krimit në internet

30/01/2019

Më 29 janar 2019, Policia e Shtetit