Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
18
Dec
Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC) promovojnë faqen e internetit për Eficencën e Energjisë

“Kredi për eficencën e energjisë”, faqe interneti për rrugët që duhet të ndiqen Tiranë, 18 dhjetor 2012– Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC organizuan sot aktivitetin me temë “Promovimi i faqes së internetit për Eficencën e Energjisë”. Kjo faqe është përgatitur nga AAB në bashkëpunim më IFC për të ndihmuar dhe […]

Lexo më shumë
17
Dec
AAB bëhet anëtare e OECD International Network on Financial Education

17 dhjetor 2012 – AAB u pranua si anëtare e OECD International Network on Financial Education (INFE) (statusi rezervuara për jo-qeveritare, jorganizata jo-fitimprurëse, akademi, shoqata, fondacione, me një interes në arsimimin dhe edukimin financiar).

Lexo më shumë
4
Dec
“Një udhëtim në historinë e Bankave në Shqipëri” – AAB nderon me çmime kontribuuesit ndër vite në sistemin bankar

Tiranë , më 4 dhjetor 2012 – Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), në kuadër të 100-Vjetorit të Pavarësisë, promovoi botimin e saj mbi historikun e Bankave në Shqipëri në një ceremoni të mbajtur në Hotel Sheraton. I shkruar nga tre bankierë dhe akademikë të njohur, libri mbulon historikun e bankave në vend që prej fillimit […]

Lexo më shumë
30
Oct
Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) dhe Banka e Shqipërisë mundësojnë tekstin “Financat Personale në Duart Tuaja”

30 Tetor, 2012 – Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë mundësuan për këtë vit shkollor shpërndarjen falas për 4000 mijë gjimnazistë në rrethe të ndryshme të Shqipërisë të tekstit mësimor “Financat personale në duart tuaja”. Kjo lëndë me zgjedhje mbi edukimin financiar është përfshirë si pjesë zyrtare e kurrikulës mësimore […]

Lexo më shumë
14
Sep
Mbledhja e Asamblesë së Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave

Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), mbajti një mbledhje më 12 Shtator, 2012 në të cilën u vlerësuan aktivitetet e Shoqatës gjatë muajve të fundit si dhe u diskutuan dhe miratuan objektivat dhe aktivitetet kryesore për të ardhmen. Një çështje kryesore për të cilën do të vazhdohet  të punohet në të ardhmen […]

Lexo më shumë
23
Aug
Njoftim për shtyp – Gusht 2012

Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Qershor 2012 Aktivet e sistemit bankar arritën në fund të gjashtëmujorit të parë 2012 në 1,158 miliardë lekë duke shënuar një rritje vjetore rreth 10.9%, ndërkohë që përgjatë tremujorit të dytë 2012 u rritën me rreth 1.6% ose 18.4 miliardë lekë. Depozitat e vendosura pranë bankave, në fund të […]

Lexo më shumë
22
May
Njoftim për shtyp – Maj 2012 | Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Mars 2012

Vizito faqen e statistikave Aktivet e sistemit bankar shënuan rritje përgjatë tremujorit të parë 2012, duke arritur në fund të marsit në 1,140 miliardë Lekë ose 89 për qind e Prodhimit të Brendshëm Bruto. Rritja e regjistruar ishte pothuaj e njëjtë me atë të të njëjtit tremujor një vit më parë, në nivelin rreth 1.8 […]

Lexo më shumë
2
May
Zgjidhet një anëtar i ri i Bordit Drejtues të AAB-së

Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), zhvilloi në datë 2 maj 2012 mbledhjen e radhës, në të cilën u zgjodh një anëtar i ri i Bordit Drejtues, si rrjedhojë e largimit nga Alpha Bank – Shqipëri dhe nga AAB, e Z. Andreas Galatoulas. Anëtari i ri i zgjedhur është Z. Periklis DROUGKAS […]

Lexo më shumë
15
Mar
AAB krijon Komitetin e Auditorëve të Brendshëm të Bankave

Në takimin e 15 marsit 2012, Bordi Drejtues i AAB-së vendosi për miratimin e propozimit të Sekretariatit të AAB-së për krijimin e një Komiteti të ri të përhershëm teknik, atë të Auditorëve të Brendshëm të Bankave, ku të gjitha bankat do të përfaqësohen me një anëtar. Krijimi i këtij Komiteti vjen si rrjedhim i nevojës […]

Lexo më shumë
5
Mar
Mars 2012 – Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Dhjetor 2011

Aktivet e sistemit bankar në fund të vitit 2011 arritën në 1,120 miliardë lekë duke shënuar një rritje vjetore prej 13.1% ose rreth 130 miliardë lekë, rritje kjo më e lartë se sa ajo në vitin 2010, prej 11.8%. Aktivet e bankave shënuan një nivel prej 85% në raport me PBB këtë vit, më të […]

Lexo më shumë
31
Jan
Zgjidhen anëtarë të ri të Bordit Drejtues të AAB-së

Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), zhvilloi në datë 31 janar 2012 mbledhjen e radhës, në të cilën u mbajtën dhe zgjedhjet për dy anëtarë të rinj Bordit Drejtues. Këto zgjedhje vinin si rezultat i mbarimit të mandatit të anëtarësisë të Z. Ioannis Kougionas dhe shtimit të një anëtari të gjashtë në […]

Lexo më shumë