Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
20
Dec
AAB krijon Komitetin e Burimeve Njerëzore

  AAB ka tashmë një Komitet të ri të përhershëm teknik, atë të Burimeve Njerëzore, i cili do të fokusojë punën në evidentimin e nevojave për trajnim të personelit të bankave anëtare dhe lehtësimin e trajnimeve të organizuara nga AAB, si dhe përmirësimin e politikave të menaxhimit të personelit në bankat anëtare.

Lexo më shumë
15
Dec
Faqja e re e internetit të AAB-së

AAB ka ri-dizenjuar faqen e saj të internetit, e cila synohet të jetë më interaktive, informative dhe më lehtësisht e përdorshme. Në të do të ketë një hapësirë të dedikuar për edukimin financiar, si dhe për aktivitetet e Komiteteve të AAB-së dhe lajmet më të fundit.

Lexo më shumë
18
Nov
Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Shtator 2011

Aktivet e sistemit bankar në fund të tremujorit të tretë 2011 arritën në 1,095 miliardë lekë duke u rritur me 5 për qind krahasuar me një tremujor më parë, në përgjigje të rritjes së aktivitetit ndërmjetësues të sistemit bankar. Kontributin kryesor në zgjerimin e aktivitetit financiar e ka dhënë kreditimi i sektorit privat, i cili […]

Lexo më shumë
16
Nov
Zhvillimet në sistemin bankar

Statistikat Shtator 2012 Aktivet e sistemit bankar arritën në fund të Shtatorit 2012 në 1,189 miliardë lekë, duke shënuar një rritje vjetore rreth 8.6 për qind, ndërkohë që përgjatë tremujorit të tretë 2012 u rritën me rreth 2.7 për qind ose 18.4 miliardë lekë. Depozitat e vendosura pranë bankave, në fund të tremujorit të tretë […]

Lexo më shumë
27
Sep
Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Shtator 2011

Aktivet e sistemit bankar në fund të tremujorit të tretë 2011 arritën në 1,095 miliardë lekë duke u rritur me 5 për qind krahasuar me një tremujor më parë, në përgjigje të rritjes së aktivitetit ndërmjetësues të sistemit bankar. Kontributin kryesor në zgjerimin e aktivitetit financiar e ka dhënë kreditimi i sektorit privat, i cili […]

Lexo më shumë
20
Aug
Anëtarësimi në BACEE

Shoqata Shqiptare e bankave, me miratim të Bordit të saj Drejtues, u bë anëtare në BACEE (Shoqata e Bankave për Evropën Qendrore e Lindore). Me këtë anëtarësim, edhe anëtarët e AAB-së do të gëzojnë të njëjtat përfitime si anëtarë të BACEE-s, në eventet që kjo e fundit organizon.

Lexo më shumë
16
Jun
Ekzekutimi i Kolateralit

Së fundmi bankat kanë hasur shumë vështirësi për ekzekutimin e detyrueshëm të kolateralit, një proces ky thelbësor në aktivitetin e bankave, dhe shumë i rëndësishëm për ruajtjen e një sistemi bankar të shëndetshëm dhe një ekonomie konkurruese. Të gjitha bankat ndërmarrin procesin e ekzekutimit të kolateralit pasi kanë përdorur të gjitha mënyrat e tjera për […]

Lexo më shumë
26
Jan
Zgjedhja e Kryetarit të ri të AAB-së

Njoftim për shtyp për zgjedhjen e Kryetarit të ri të AAB-së   Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), zhvilloi në datë 26 janar 2011 mbledhjen e radhës, në të cilën u mbajtën dhe zgjedhjet për katër anëtarë të Bordit Drejtues dhe Kryetarit të ri. Këto zgjedhje vinin si rezultat i mbarimit të mandatit […]

Lexo më shumë
26
Jan
Raporti vjetor 2010

Është publikuar Raporti vjetor 2010 Për të lexuar raportet e mëparshme vizitoni faqen Raportet.

Lexo më shumë
26
Jan
Zgjidhet Kryetari i ri i AAB-së

Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), zhvilloi në datë 26 janar 2011 mbledhjen e radhës, në të cilën u mbajtën dhe zgjedhjet për katër anëtarë të Bordit Drejtues dhe Kryetarit të ri. Këto zgjedhje vinin si rezultat i mbarimit të mandatit të katër prej 5 anëtarëve të Bordit Drejtues. Anëtarët e zgjedhur […]

Lexo më shumë
5
Jan
Komisionet bankare

Duke marrë shkas nga diskutimet publike të kohëve të fundit mbi tarifat dhe komisionet e shërbimeve bankare, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), ka ndërmarrë një studim rajonal, gjetjet kryesore të të cilit dëshiron ti ndajë me publikun. Studimi mbulon nëntë vende të rajonit: Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Qipro, Greqi, Kosovë, Maqedoni, Serbi dhe Turqi, dhe krahason […]

Lexo më shumë