Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
23
May
Workshop i Komitetit të Auditimit të AAB-së

Në 22 maj 2023, u organizua workshop i Komitetit të Auditimit të AAB, i cili synoi rritjen e aftësive në fushën e auditimit, ndarjen e njohurive, njohjen me praktikat më të mira të industrisë, si dhe bashkëpunimin  e frytshëm brenda ekipit. Nëpërmjet një agjende të hartuar mirë, pjesëmarrësit patën mundësinë të angazhohen në diskutime dhe aktivitete që kontribuan në punën […]

Lexo më shumë
23
May
Workshop për financimin në monedhën vendase dhe mbrojtjen ndaj lëvizjeve të kursit të këmbimit

Financimi afatgjatë në monedhën vendase krijon mundësi për biznesin, në të gjithë sektorët, dhe kontribuon në zhvillimin e tregjeve të kapitalit. Megjithatë, kërkon gjithashtu një menaxhim efektiv të ekspozimit të monedhës. Në këtë kontekst, AAB mundësoi organizimin e një  workshopit nga TCX, mbi financimin në monedhën vendase dhe mbrojtjen ndaj lëvizjeve të kursit të këmbimit. […]

Lexo më shumë
17
May
Vizitë e studentëve në zyrat e AAB-së

Në datë 17 maj 2023, një grup i përbërë nga 18 studentë të Kolegjit të Biznesit Gary W. Rollins, Chattanooga, Universiteti i Tennesse, të shoqëruar nga dy profesorë, zhvilluan një vizitë në zyrat e Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB). Studentët u pritën nga z. Spiro Brumbulli, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së, i cili i uroi […]

Lexo më shumë
12
May
AAB merr pjesë në takimin e përbashkët me përfaqësues të shoqatave të bizneseve eksportuese

Në datën 11 maj 2023, Kryetari i Shoqatës Shqiptare të  Bankave, z. Bledar Shella, morri pjesë në takimin e përbashkët me Ministren e Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj, Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zoti Gent Sejko, si dhe me përfaqësues të shoqatave të bizneseve eksportuese, ku u diskutuan  shqetësimet e ngritura nga bizneset eksportuese […]

Lexo më shumë
12
May
Zhvillohet vizitë pune me Shoqatën e Bankave të Kosovës

Në datën 8 maj 2023, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së, z. Spiro Brumbulli, së bashku me përfaqësues të Zyrës Ekzekutive, zhvilluan një vizitë pune në zyrat e Shoqatës së Bankave të Kosovës në Prishtinë. Qëllimi i kësaj vizite ishte koordinimi i  veprimtarive të përbashkëta në interes të sektorit bankar në Shqipëri dhe Kosovë si dhe zgjerimi […]

Lexo më shumë
2
May
AAB publikon broshurën “Përgjegjësia Sociale e Korporatave” , Janar – Mars 2023

AAB publikon broshurën e Përgjegjësisë Sociale të Korporatave për industrinë bankare. Ky botim prezanton përpjekjet e bankave anëtare për një shoqëri dhe ekonomi më të mirë, për një ambient të pastër dhe të shëndetshëmqë ndihmojnë një zhvillim të qëndrueshëm.   Lexo broshurën

Lexo më shumë