Menaxhimi i burimeve njerëzore në bankingun digjital

AAB organizoi forumin e burimeve njerëzore të titulluar: Menaxhimi i burimeve njerëzore në bankingun digjital.

Ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë të burimeve njerëzore diskutuan lidhur me aftësinë për të mësuar dhe për t’u përshtatur me ndryshimet që vazhdojnë të karakterizojë punonjësit e bankave përgjatë procesit të transformimit digjital. Z. Alessandro Dordolo, Drejtori i Departamentit të Burimeve Njerëzore, Divizioni i Filialeve Ndërkombëtare të Intesa Sanpaolo Itali; znj. Larissa Winter, eksperte nga Instituti Austriak i Ekselencës, Austri; Profesor Nikos Lambridis, Krye-trajnuesi i Programit Ekzekutiv MBA, në Universitetin Sheffield, Greqi; z. Burak Yildiran, Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Bankën Garanti, Turqi, bashkë me drejtorët e bankave tona anëtare, BKT dhe Raiffeisen Bank, mbajtën fjalën e tyre në këtë forum.

GALERIA