Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Java e Parasë 2022 Rinia dhe Bankingu digjital: Leksione të hapura në universitete

Më 24 dhe 25 mars 2022, në kuadër të Javës së Parasë, në bashkëpunim me bankat anëtare AAB organizoi leksione të hapura me temën “Rinia dhe Bankingu Digjital”. Përfaqësuesit e bankave iu drejtohen studentëve për t’i ndërgjegjësuar mbi rëndësinë e kulturës financiare si pjesë e formimit të përgjithshëm. Gjatë leksioneve u prezantua orientimi dhe përparësia që bankat kanë drejt plotësimit të nevojave të klientëve nëpërmjet kanaleve digjitale, pasi  ndryshimi i sjelljes konsumatore detyron bankat që të ofrojnë produkte dhe shërbime jo vetëm në mënyrë tradicionale. E ardhmja i takon mënyrës digjitale!

 

Leksionet organizohen në bashkëpunim me disa universitete:

 

  • Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN)
  • Universiteti Epoka
  • Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
  • Universiteti Europian i Tiranës
  • Tirana Business University (TBU)
  • Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkodër,
  • Universiteti Aleksandër Xhuvani, Elbasan.