Java e Parasë në Shqipëri, 27 mars – 2 prill 2017

Organizatat Lider në Shqipëri: Banka e Shqipërisë (BSH), Ministria e Arsimit dhe Sportit, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), Agjencia e Sigurimit të Depozitave, Junior Achievement dhe Shërbimi Kombëtar për Rininë.

Numri i fëmijëve dhe i të rinjve të përfshirë: 2 200 dhe ndjekur nga mbi 25 000 individë.
Numri i organizatave pjesëmarrëse: 60
Numri i aktiviteteve: 17

Ceremonia e hapjes së Javës Globale e Parasë është organizuar në Muzeun e Bankës së Shqiperise. Të pranishëm ishin përfaqësues të nivelit të lartë të institucioneve financiare dhe medias. Poashtu të pranishëm në këtë aktivitet ishin edhe shumë të rinj nga shkolla 9-vjeçare, gjimnaze dhe universitete të ndryshme të Tiranës. Në fjalën e gomave përshëndetëse, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ministrja e Arsimit dhe Sportit Kryetari i AAB theksoi, ndër të tjera, misioni i kësaj jave, që është sensibilizimi i
brezit të ri për të qenë qytetarë të përgjegjshëm financiarisht në të ardhmen. Gjithashtu, gjatë kësaj aktiviteti u shpallën edhe fituesit e tre konkurseve të prezantuara një muaj më parë në “Facebook” nga BSH dhe AAB, të cilat përfshijnë:

  • Konkursi me vizatime “Paraja ime”, ku morën pjesë më shumë se 500 nxënës nga klasa e parë në të tretën, nga 35 shkolla. U përzgjodhën 10 fituesit. Konkursi u mbështet nga FIBank Albania.
  • Konkursi për videon më të mirë “Kurse për ditë të vështira! Kurse për ditë më të mira! “, ku u paraqitën 14 video nga nxënësit e shkollave të mesme në vend, dhe u përzgjodhën 3 fituesit. Ky konkurs u mbështet nga Credins Bank.
  • Konkurs për esenë më të mirë “A duhet të jetë i detyrueshëm edukimi financiar në planin akademik? “, ku morën pjesë 19 studentë të vitit të tretë të diplomës për financë-bankë nga universitete të ndryshme të vendit, dhe u përzgjodhën 3 fituesit. Ky konkurs u mbështet nga Union Bank.

Leksion i hapur në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan, ku morën pjesë 70 studentë të degës Financë-Bankë. Ky leksion u mbajt nga përfaqësuesit e Bankës së Shqipëri dhe Tirana Bank.

Konkursi “Sikur të ishim bankerë” me studentët e tre fakulteteve ekonomike nga TBU, Luarasi dhe Universiteti i Tiranës u organizua në bashkëpunim me Qendrën Rinore të Tiranës dhe synonte të kuptuarit e bankingut dhe operacioneve të përditshme të saj nga pikëpamja Praktike. Tre ekipe konkurruan me njëri tjetrin, duke paraqitur veten si bankeri dhe duke i ofruar klientit (një shoqërie që ndërton hidrocentrale) ofertën më të mirë financiare. Të gjithë studentët u këshilluan paraprakisht me përfaqësuesit e AAB-së, BSH-së dhe BKT-së rreth rastit studimor dhe karakteristikave të konkursit. Ekipi i TBU-së u shpall fitues i konkursit. Ky aktiviteti u ndoq nga më shumë se 85 studentë.

Pjesa teatrale “Biçikleta e kuqe” në Teatrin Kombëtar Eksperimentale për nxënësit e i cili u mësoi nxënësve rëndësinë e tyre te kursimit. 850 nxënës morën pjesë në shfaqje, e cila u shfaq në skenë katër herë gjatë javës së parasë. Sponsor i kësaj shfaqjeje ishte Raiffeisen Bank.
U organizuan vizita në banka, në bashkëpunim me BSH-në dhe studentët e shkollës mesme “Qemal Stafa”, të cilët kanë zgjedhur modulin “Financat Personale në dorë tuaj “si pjesë e planit të gomave mësimore akademik. Alpha Bank Albania mirëpriti 30 nxënës në ambientet e degës së gomave kryesore në Tiranë.
Ekspozita me temë “Edukimi financiar përmes artit” u organizua në Galerinë “Fab” me pikturë të 30 nxënësve që punuan nën kujdesin dhe mbikëqyrjen e piktorit Kosta Zhongo. Nxënësit shprehën botëkuptimin e gomave financiar përmes artit të gomave. Ky aktiviteti u sponsorizua nga Tirana Bank.

Vizita në Muzeun e Bankës së Shqipërisë nga 125 nxënës nga shkolla fillore “Dora D’Istria “, shkolla e mesme” Sami Frashëri “dhe studentët e Universitetit Bujqësor Kamëz.
Kompi i Novacioneve u organizua në bashkëpunim me Junior Achievement (JA) të Shqipëria dhe Banka e Shqipërisë dhe falë sponsorizimit dhe mbështetjes së Alpha Bank. Në këtë kamp morën pjesë 30 nxënës të klasave të 11-ta të rrjetit JA nga qytete të të ndryshme të Shqipërisë, të cilët u grupuan në 6 ekipe për të parashtruar zgjidhje novatore për sfidën e prezantuar nga AAB-ja, “Si të mundësojmë rritjen e bazës së bankave klientët, duke përmirësuar teknikat e marketingut nëpërmjet përdorimit të teknologjisë
celularë “. Gjatë gjithë kësaj dite, ekipet gëzuan mbështetjen e përfaqësuesve të Bankës së Shqipërisë, Alpha Bank Albania, Societe Generale Albania, Raiffeisen Bank dhe Tirana Bank.
Leksion i hapur 100 studentë të Universitetit Epoka në Tiranë, i zhvilluar nga përfaqësues të Bankës së Shqipërisë dhe bankës Societe Generale Albania.

U organizua një vizitë në Credins Bank në bashkëpunim me BSh-në dhe studentët e gjimnazit “Qemal Stafa”, të cilët kanë zgjedhur modulin “Financat personale në duart tuaja” si pjesë e planit të tyre mësimor akademik. Banka mirëpriti 30 nxënës në ambientet e degës së saj kryesore në Tiranë.
Vizita në 7 degë të Intesa Sanpaolo Bank Shqipëri, ku morën pjesë 250 nxënës nga tetë gjimnaze dhe studentë të një universiteti. Gjatë kësaj vizite, ata patën mundësinë të dëgjonin nga drejtuesit e degëve rreth rëndësisë së parasë dhe produkteve të ndryshme që banka ofron për klientët e saj.
Leksion i hapur në Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës me pjesëmarrjen e 90 studentëve, i zhvilluar nga përfaqësues të BSh-së dhe Intesa Sanpaolo Bank Shqipëri.
Konkursi “Financat personale në duart tuaja”. Televizioni Ora News mbështeti konkursin ndërmjet nxënësve përfaqësues të 3 gjimnazeve (“Besnik Sykja” dhe “Qemal Stafa” në Tiranë dhe “Raqi Qirinxhi” në Korçë), të cilët kanë zgjedhur modulin “Financat personale në duart tuaja” për vitin akademik 2016-2017. Konkursi synonte vlerësimin e njohurive dhe aftësive që nxënësit kanë përfituar duke studiuar këtë modul. Fitues u shpall gjimnazi “Qemal Stafa”.

GALERIA