Java e Parasë, 14-18 Mars 2016

Organizatat Lider të Shqipërisë: Banka e Shqipërisë (BSH), Ministria e Mirëqenies Sociale
dhe Rinisë, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), Ministria e Arsimit dhe Sporteve.

Numri i organizatave pjesëmarrëse: 21
Numri i fëmijëve të kontaktuar: 13 000
Numri i veprimtarive: 16

Ceremonia e hapjes së Javës Globale të Parasë në Shqipëri u mbajt më 14 Mars, me
pjesëmarrjen e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë,
Ministrit të Arsimit dhe Kryetarit të Shoqatës Shqiptare të Bankave. Ky aktivitet u linçua në
parkun pranë ndërtesës së BSH. Pas ceremonisë, në park u zhvilluan disa veprimtari edukative
dhe argëtuese të projektuara për fëmijë. Gjithashtu, këtyre fëmijëve iu dhuruan kuti kursimi në
formë derrkuci të stampuara me sloganin e Javës së Parasë.

Banka e Shqipërisë organizoi një tryezë të rrumbullakët me temë: Nevoja për një Strategji Kombëtare për Edukimin Financiar, e cila u organizua bashkërisht me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të AAB-së, Institutit të Zhvillimit të Arsimit, Agjencisë Kombëtare të Arsimit Profesional, Trajnimit dhe Kualifikimeve, Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në Shqipëri, Agjencisë Shqiptare të Depozitave të Sigurimeve dhe Ministrisë së Ekonomisë, së bashku me studentët e ekselencës, personalitete dhe ekspertë nga ky sektor (profesorë dhe
organizata jofitimprurëse). Leksion i hapur i organizuar në Universitetin e Elbasanit nga ekspertë të FIBank dhe Bankës së Shqipërisë.

U organizua debati Karl Popper mes gjashtë ekipeve nga tre Universitetet kryesore shqiptare me fokus të veçantë në temën “A duhet të jetë edukimi financiar Pjesa e kurrikulës së detyrueshme para-universitare? (Avantazhet / Disavantazhet) & quot;. Kjo ngjarje u organizua nga AAB dhe u zhvillua në ambientet e Qendrës Rinore të Tiranës. Nxënësit e shkollave të mesme vizituan një degë të bankës për t’u njohur nga afër aktivitetet kryesore të saj operacionale.

Një tjetër dialog në tryezë të rrumbullakëve u zhvillua lidhur me “Edukimin Financiar dhe Sipërmarrjen”, i fokusuar në diskutime për sipërmarrësit e rinj dhe suksesin ekonomik, kompetencat sipërmarrëse, elasticitetin financiar dhe praktikat praktike të biznesit. Kjo ngjarje u organizua në bashkëpunim me Junior Achievement Albania, AAB-in dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.
Organizimi i një trajnimi të zhvilluar në Qendrën Rinore në Tiranë, i projektuar për sipërmarrësit e të rinjve dhe organizatave të shoqërisë civile lidhur me hartimin e “Buxhetit”.

Leksion u hap i organizuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës nga Banka Credins dhe Banka e Shqipërisë.

Në Universitetin e Studimeve të Integruara Durrës, u zhvillua Konkursi “Të lidhem me bankerët”.
Në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, u organizuan leksione të hapura të mbajtura nga
ekspertë të Alpha Bank, Bankës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. NE
Universiteti i Korçës, u mbajtën leksione të hapura nga ekspertët e Union Bank dhe Bankës
Shqiperise. Nxënësit e shkollave fillore vizituan një degë të bankës me qëllim që të njihen për herë të parë
me bankën.

Gjatë gjithë javës, janë organizuar mjaft evente e të tjera emocionuese dhe interesante për fëmijët
dhe të rinjtë në Shqipëri, duke përfshirë: Vizitat e nxënësve të shkollave në Muzeun e BSH-së;
konkurse ndërmjet tre shkollave të mesme të cilat kanë përzgjedhur lëndën me zgjedhje “Financat
personale në duart tuaja “, i cili u transmetua në” Scan TV “; trajnim i studentëve lidhur me mua
skemën e sigurimeve shoqërore.

Gjithashtu, Java Globale e Parasë u mbulua gjerësisht nga mediat dhe shtyp shtetet, duke
transmetuar reklama dhe promovime në mediat sociale dhe në radio, si dhe intervista në
televizion dhe artikujt e publikuar në shtypin e ditës. Gjatë kësaj jave, në emisionin “Artistët e
vegjël në kanalin televiziv Çufo në platformën Digitalb u ekspozuan krijime grafike artistike të
shumë të lidhura me aspekte të ndryshme të parave të projektuara për fëmijë.

GALERIA