Fuqizimi i ekselencës: Një workshop inspirues dedikuar Burimeve Njerëzore

Më 15 dhjetor 2023, AAB organizoi një workshop të dedikuar për anëtarët e komitetit të burimeve njerëzore në AAB. Nën drejtimin e ekspertes znj. Larissa Winter nga AIEx, në një atmosferë ndërvepruese dhe frymëzuese, sesioni u përqëndrua në aftësitë trajnuese, vendimet dhe rritjen personale gjatë vitit që vjen. Pjesëmarrësit eksploruan vendosjen e qëllimeve, fleksibilitetin dhe zhvillimin e aftësive, duke përafruar aspiratat personale me objektivat e organizatës.

Duke theksuar një mjedis pozitiv dhe të orientuar drejt rritjes, sesioni mundësoi diskutimet midis anëtarëve të komitetit të burimeve njerëzore, duke nxitur ide novatore për të rritur angazhimin, përfshirjen e punonjësve në vendin e tyre të punës dhe për të inkurajuar rritjen profesionale

Së bashku, ne synojmë të krijojmë një mjedis gjithëpërfshirës, motivues për të gjithë.

GALERIA

SHARE