Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Financial Cyber Drill

Në datat 17- 18 nëntor 2021, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave (AAB), në përmbushje të detyrave funksionale dhe objektivave të “Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike”,  organizuan aktivitetin 2-ditor, “Financial Cyber Drill”. Aktiviteti synoi ngritjen e kapaciteteve të sektorit financiar, si një nga sektorët më sensitivë në nivel kombëtar.

Gallery