Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Translating SDGs into Business
When:
May 24, 2018 @ 2:07 pm – 3:07 pm
2018-05-24T14:07:00+00:00
2018-05-24T15:07:00+00:00

24 May 2018

AAB në bashkëpunim me ICC Albania dhe United Nations në Shqipëri organizon më 24 maj 2018 workshop-in mbi Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm (SDGs).

Në vitin 2015, Kombet e Bashkuara përcaktuan 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ) që adresojnë çështjet e zhvillimit social dhe ekonomik në një shkallë globale, secili me grupin e tyre të synuar. Të gjithë sektorët e shoqërisë inkurajohen të punojnë dhe të bashkëpunojnë drejt këtyre qëllimeve jetike. Bizneset si një kontribues i rëndësishëm në ekonominë shqiptare luajnë një rol jetik duke u bashkuar me përpjekjet për arritjen e SDGs.

Folës:                               Ilir Ciko, expert kombëtar

Data:                                24 maj 2018

Kohëzgjatja:                   12:00-13:30

Target Group

  • Drejtues të departamenteve të marketingut dhe komunikimit
  • Ekspertë (Senior Experts) të departamenteve të marketingut dhe komunikimit të cilët janë të njohur me OZhQ-të si pjesë e punës së tyre.

AGENDA

Gallery