Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Takim mbi procesin e fiskalizimit
When:
May 26, 2022 @ 3:28 pm – 4:28 pm
2022-05-26T15:28:00+02:00
2022-05-26T16:28:00+02:00
Takim mbi procesin e fiskalizimit

Në 24 maj 2022, u zhvillua takimi i bankave tregtare me përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Në qendër të diskutimit ishin problematikat që hasin bankat gjatë zbatimit të fiskalizimit si tatimpagues dhe si raportues të transaksioneve me faturë elektronike. Sqarimi dhe mbajtja e një qëndrimi përfundimtar për disa nga çështjet e diskutuara është çka ajo pritet në periudhën e mbetur deri më datë 30 qershor kur mbaron afati i mos ushtrimit të penaliteteve.

 

Në takim u rra dakord të ruhet komunikimi midis palëve nëpërmjet AAB-së për të marrë përgjigje për gjithë industrinë.