Menaxhimi i Kohës dhe Produktiviteti

14/05/2020

When:
May 14, 2020 @ 7:15 pm – May 15, 2020 @ 8:15 pm
2020-05-14T19:15:00+02:00
2020-05-15T20:15:00+02:00
Data 14-15 Maj 2020
Bashkepunim Lincoln Center

Për marrë pjesë në këto trajnime duhen pasur parasysh 3 gjëra:

  • Pjesëmarrësi të ketë një kompjuter dhe linjë të mirë internet
  • Nivel i gjuhës angleze të jetë mbi mesataren
  • Të lexohet mirë përmbajtja e kursit përpara se të konfimohet
    pjesëmarrja dhe angazhimi të jetë i plotë (nga fillimi deri në
    fund)

Programi