Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Aftësitë në shitje dhe negocim
When:
April 12, 2023 @ 2:42 pm – 3:42 pm
2023-04-12T14:42:00+02:00
2023-04-12T15:42:00+02:00

Disa nga temat kyçe që do të trajtohen gjatë trajnimit:

  • Roli i Shitësit – Shqyrtimi i aspekteve të ndryshme të rolit të shitësit dhe sesi ndikohen rezultatet e
  • shitjeve;
  • Kuptimi i Procesit të Shitjeve – Hapat kyç të procesit të shitjes;
  • Kuptimi i Procesit të Blerjes – Çfarë i shtyn njerëzit të blejnë dhe pse?
  • Përgatitja dhe Planifikimi – Si të përdorim mjetet e shitjes për të strukturuar telefonatën e shitjes?
  • Komunikimi efektiv – Aplikimi i aftësive të pyetjeve dhe dëgjimit për të nxjerrë në pah kërkesat e
  • klientëve;

Metodologjia

Sesionet e trajnimit janë dizenjuar të jenë interaktive. Eksperienca na ka treguar se pjesëmarrësit nxënë më shumë në aktivitetet në të cilat përfshihen aktivisht. Në një kohë të shkurtër ne njëkohësisht maksimizojmë impaktin e mësimit si edhe përfshijmë personalisht në aktivitete çdo pjesëmarrës të grupit.

Shënim: Nëse jeni punonjës banke, ju lutemi kontaktoni departamentin e burimeve njerëzore të bankës për informacion dhe regjistrim.