Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
AAB dhe Experian zhvillojne seminar mbi “Scorecard”
When:
February 22, 2006 @ 2:04 pm – 3:04 pm
2006-02-22T14:04:00-01:00
2006-02-22T15:04:00-01:00

Aab dhe EXPERIAN-SCOREX zhvilluan ne date 22.02.2006 seminarin me teme: “Zbatimi ne praktike i teknologjise se vleresimit te klientit”. Ne kete seminar moren pjese perfaqesues nga bankat e nivelit te dyte, kryesisht nga departamentet e kreditit, dhe temat kryesore te trajtuara ketu ishin:

  1. Zbatimi i vlersimit te kredibilitetit gjet gjithe jetes se klientit dhe perdorimi i modeleve te ndryshme per kete qellim,
  2. Modelet gjenerike kundrejt atyre te individualizuara,
  3. Modeli i vlersimit te Byrose se Informacionit te Kredive,
  4. Strategjite e percaktimit te vijes ndarese per klientet,
  5. Monitorimi i vleresimit,
  6. Shembuj Praktike.