Muaji: Qershor 2019 Moduli Qyteti Kohëzgjatja
12-13 Qershor Aftësim në  shitje & menaxhim shitjesh Tiranë 2 ditë
17-18 Qershor Aftësim në  shitje & menaxhim shitjesh Tiranë 2 ditë
28-29 Qershor Komunikimi & shërbimi ndaj klientit Programi Gjirokastër
25-26 Qershor Aftësim në shitje dhe menaxhim shitjes Programi Vlorë 1,5 ditë
Muaji: Shtator 2019 Moduli Qyteti Kohëzgjatja
3 – 4 Shtator Menaxhimi i konflikteve & zgjidhja e problemeve Tiranë 1,5 ditë
10-11 Shtator Lidershipi & menaxhimi i ndryshimit Lezhë 2 ditë
17-18 Shtator Menaxhimi i konflikteve & zgjidhja e problemeve Vlorë 1,5 ditë
20-21 Shtator Komunikimi & shërbimi ndaj klientit Tiranë 1,5 ditë
24-25 Shtator Menaxhimi i konflikteve & zgjidhja e problemeve Korçë 1,5 ditë
27-28 Shtator Komunikimi & shërbimi ndaj klientit Gjirokastër 1,5 ditë
Muaji: Tetor 2019 Moduli Qyteti Kohëzgjatja
2-3 Tetor Motivimi & menaxhimi i skuadrës së suksesit Gjirokastër 2 ditë
8-9 Tetor Motivimi & menaxhimi i skuadrës së suksesit Tiranë 2 ditë
10-11 Tetor Komunikimi & shërbimi ndaj klientit Lezhë 1,5 ditë
16-17 Tetor Lidershipi & menaxhimi i ndryshimit Vlorë 2 ditë
24-25 Tetor Menaxhimi i konflikteve & zgjidhja e problemeve Gjirokastër 1,5 ditë
Muaji: Nëntor 2019 Moduli Qyteti Kohëzgjatja
5-6 Nëntor Lidershipi & menaxhimi i ndryshimit Korçë 2 ditë
12-13 Nëntor Lidershipi & menaxhimi i ndryshimit Gjirokastër 2 ditë
19-20 Nëntor Lidershipi & menaxhimi i ndryshimit Tiranë 2 ditë