2016

01 Dhjetor 2016 – Në kuadër të strategjisë së AAB për edukimin financiar, si dhe përfshirjes në kurrikulat e Programeve Master të UET, të leksioneve të organizuara me pjesëmarrjen e CEO-ve dhe specialistëve nga fusha të ndryshme, u zhvillua një leksion i hapur, me studentë e pedagogë të Fakultetit Ekonomik në UET.

Dorida Stambolla, Drejtore e Auditit të Brendshëm në Raiffeisen Bank dhe Kryetare e Komitetit të Auditorëve të Brendshëm pranë Shoqatës Shqiptrare të Bankave, e cila ishte e ftuar në leksion, foli mbi auditin bankar, rolin e tij dhe aplikimin e standardeve ndërkombëtare në auditimin e brendshëm.

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), organizoi më 21-22 tetor, 2016, në Mal të Zi, një seminar trajnimi për 23 gazetarë nga media e shkruar, vizive dhe elektronike. Ky aktivitet i organizuar për të dytin vit radhazi, edhe këtë vit u projektua si një kombinim trajnimi dhe udhëtimi argëtues. Ekspertë të bankave (Fibank, NBG Bank Shqipëri, Societe Generale Albania dhe Tirana Bank) trajtuan çështje si: aspekte të raportimit financiar, mardhënia me mediat; rreziku i kredisë dhe kreditë me problem; on line bankare, dixhitalizimi, sigurina dhe transportini cash-it.

Pjesë e programit ishte edhe vizita në Shoqatën e Bankave të Malit të Zi, në Podgoricë. Në ditën e dytë të aktivitetit u zhvillua një udhëtim në Kotor dhe Budva.

Ky aktivitet po kthehet në një traditë efikase, organizuar nga AAB, me qëllim transparencën dhe komunikimin më të mirë me publikun.