2018

Dates: 4-6 December 2018
Location: Tirana
Trainer: Gilles Ossona de Mendez
Partner: ATTF
Deadline: 25 Nentor
Price/Euro: 200
Max nr pax: 25

Date: 12-13 June 2018
Location: Tirana
Trainer: Perl Carlsson

Date: 28-30 May 2018
Location: Tirana
Instructor: Mr Alex Kloos
Partner: HOT/LUX

Date: 22-23 May 2018
Location: Tirana
Trainer: Stavri Pashko
Partner: AIIA

Date: 23-24 April 2018
Location: Tirana
Instructor: Dr. Siegfried Lachmair
Partner: AIEx

Date: 19-20 April 2018
Time: 09:00 – 17:00
Location: Camelia Room, Xheko Imperial Hotel
Instructor: Ferdinand Tuinstra, Donna Nails
Partner: IFC

Date: 19 April 2018
Time: 09:00 – 17:00
Location: Tirana
Partner: ICC AL

Date: 17 – 18 April 2018
Time: 09:00 – 17:00
Location: TDB, Tirana
Partner: ICC AL

Date: 17 – 19 April 2018
Time: 09:00 – 17:00
Location: Camelia Room, Xheko Imperial Hotel
Instructor: Eric de Jong
Partner: HOT/LUX

Date: 09 – 10 April 2018
Time: 09:00 – 17:00
Location: Grand Hotel, Tirana, Albania
Instructor: Stavri Pashko, CIA

Date: 21 – 22 March 2018
Time: 09:00 – 17:00
Location: Grand Hotel, Tirana, Albania
Instructor: Bob Pointer

Date: 22-23 February 2018
Time: 09:00 – 17:00
Location: Grand Hotel, Tirana, Albania
Course director: Robert Cornelisse RI, RE, CISA, EMI

AAB në bashkëpunim me KPMG Shqipëri do të ofrojë në Tirane, datat 29-31 janar 2018 trajnimin me teme “IFRS and Tax Legislation” për officerët e kredisë në degë. Për më shumë informacion gjeni bashkëlidhur dhe vijim:

Programi: Agjenda dhe CV-të e trajnuesve
Audienca: Oficer/Analist Kredie -Degë
Datat: 29-31 Janar 2018
Pjesemarrja (min-max): 12 -16 persona
Vendi: Hotel Xheko Imperial
Afati i fundit: 25 Janar