Thirrje për aplikim – Dizenjim i faqes së internetit

10/04/2016

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), organizon konkursin për dizenjimin dhe ndërtimin e faqes së re të internetit.

Ftohen të gjithë të interesuarit të dërgojnë propozimet e tyre, deri më datë 26 prill 2016, në adresën elektronike: secretariat@aab-al.org

Termat e referencës:
Specifications_for new AAB website.pdf

Vlerësimi i Çmimit fitues është 1000 euro, ku përfshihet dhe taksat e aplikueshme.