CYBER ​​PROTECTION: EVERYONE’S RESPONSIBILITY

Fushatë ndërgjegjësuese:

Rreziku kibernetik – një sfidë e vazhdueshme

Në epokën digjitale mbrojtja e të financave personale kërkon vigjilencë dhe ndërgjegjësim. Nëpërmjet disa këshillave sesi mund të evitojmë mashtrimet bankare kur përdorim kanalet digjitale, fushata ka si objektiv edukimin e klientit të bankës mbi rëndësinë e sigurisë kibernetike.

Fushata ndërgjegjësuese do të jetë aktive gjatë muajit tetor, i cili është Muaji i Sigurisë Kibernetike.

“Kjo fushatë organizohet nga Shoqata Shqiptare e Bankave dhe mundësohet nga VISA.”

videos to be uploaded to youtube

IMAGES