The 8th meeting of the Albanian Network for Financial Education (ANFE) organized

29/01/2020

Sot, në datë 29.01.2020, nën kujdesin e Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB)The AAB organized an open lecture on “The new model of banking”

16/01/2020

Më 16 janar, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së,On the private judicial bailiff service

20/12/2019

The AAB, by a letter, requests the relevant


Round table on “Revitalizing lending and reducing NPLs”

06/12/2019

On December 6, 2019, the Albanian Association of Banks (AAB)Njoftim për shtyp: Platforma për rigjallërimin e kreditimit në Shqipëri

18/11/2019

Platforma për rigjallërimin e kreditimit


Bankieri Magazine

01/11/2019

AAB published the 33st edition of Bankieri Magazine


Training trip with economic journalists

25/10/2019

The Albanian Association of Banks