The Albanian Finals of the European Money Quiz 2021 organized

25/03/2021

On March 25, 2021, the Albanian Association of Banks (AAB), in cooperation…


Çelet Java e Parasë 2021

23/03/2021

Në datën 23 mars 2021 u organizua ceremonia hapëse online…


AAB published the new Charter

11/02/2021

On 10.12.2020, the AAB Assembly approved the new AAB Charter.


Open online lecture

03/02/2021

On 2 February , the AAB Secretary General, Dr. Spiro Brumbulli


AAB publishes the New edition of Bankieri Magazine

26/01/2021

AAB published the 38 edition of Bankieri Magazine


European Cyber Security Month

26/11/2020

October marks the European Cyber Security MonthCSR Report “Banks for Society” 2019

12/08/2020

AAB, për të gjashtin vit radhazi publikon raportin vjetor të Përgjegjësisë


AAB publishes the Annual Report 2019

10/08/2020

AAB publishes the Annual Report 2019